วนอุทยานห้วยแม่สัก

ธันวาคม 18, 2010 ใส่ความเห็น

วนอุทยานห้วยแม่สัก
วนอุทยานห้วยแม่สักไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนและพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติได้ที่วนอุทยานห้วยแม่สัก โปรดนำเต็นท์และเตรียมอาหารไปเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ให้ไปติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่ที่วนอุทยานห้วยแม่สักโดยตรง

บ้านพัก และค่ายพักแรม

วนอุทยานห้วยแม่สักไม่มีบ้านพัก หรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว ถ้าหากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในวนอุทยานห้วยแม่สักมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืน และพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางธรรมชาติ บริเวณวนอุทยานอาจนะต้องนำเต็นท์และเตรียมอาหารไปเอง โดยทางวนอุทยานจะได้อำนวยความสะดวกจัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ให้ไปติดต่อการขอใช้บริการสถานที่วนอุทยานห้วยแม่สักกับเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานห้วยแม่สักโดยตรง

Advertisements

ที่พัก-บริการ วนอุทยานห้วยแม่สัก

พฤศจิกายน 23, 2010 ใส่ความเห็น

           วนอุทยานห้วยแม่สักไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนและพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติได้ที่วนอุทยานห้วยแม่สัก โปรดนำเต็นท์และเตรียมอาหารไปเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ให้ไปติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่ที่วนอุทยานห้วยแม่สักโดยตรง

บ้านพัก และค่ายพักแรม

วนอุทยานห้วยแม่สักไม่มีบ้านพัก หรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว ถ้าหากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในวนอุทยานห้วยแม่สักมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืน และพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางธรรมชาติ บริเวณวนอุทยานอาจนะต้องนำเต็นท์และเตรียมอาหารไปเอง โดยทางวนอุทยานจะได้อำนวยความสะดวกจัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ให้ไปติดต่อการขอใช้บริการสถานที่วนอุทยานห้วยแม่สักกับเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานห้วยแม่สักโดยตรง

   ห้องน้ำ ห้องสุขาชาย

 

  ห้องน้ำ ห้องสุขาหญิง

 
 

ข้อมูลจาก:http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style2/default.asp?npid=135&lg=1

สถานที่ติดต่อ การเดินทาง

พฤศจิกายน 23, 2010 ใส่ความเห็น

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก
ต.ทุ่งก่อ  อ. เวียงเชียงรุ้ง  จ. เชียงราย   57210
โทรศัพท์ 0 5371 4914   โทรสาร 0 5374 4961   อีเมล reserve@dnp.go.th

รถยนต์

เดินทางจากอำเภอเมืองเชียงรายผ่านอำเภอเวียงชัยถึงบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 ระยะทาง 34 กิโลเมตร แล้วเดินไปทางทิศใต้ถึงบ้านน้ำตกพัฒนา ตามถนนกรมโยธาธิการสายบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ระยะทาง 6 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปอีก 2 กิโลเมตร ก็จะถึงวนฯ ถนนเป็นดินลูกรัง รวมระยะทางทั้งหมด 42 กิโลเมตร

แผนที่

ประวัติผู้จัดทำ

พฤศจิกายน 23, 2010 ใส่ความเห็น

นางสาวพรพิมล  เมืองอินทร์ ( เบย์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

ติดต่อผู้จัดทำ
Email : jaxx.1989@hotmail.com
หรือเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สถานที่ใกล้เคียงวนอุทยานห้วยแม่สัก

พฤศจิกายน 23, 2010 ใส่ความเห็น

         วนอุทยานห้วยแม่สักมีประวัติศาสตร์เวียงเชียงรุ้ง โบราณสถานวัดเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งก่อ เมืองโบราณแห่งนี้เชื่อว่ามีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ชาติไทย อาณาจักรล้านนา เชื่อมโยงถึงอาณาจักรสุวรรณโคมคำ ถึงอาณาจักรโยนกเชียงแสน เมืองไชยนารายณ์ ไชยปราการ และอื่นๆ แม้แต่วรรณคดีเรื่อง จำปาสี่ต้นและมีหลักฐานหลายอย่างบ่งบอกว่า “เวียงฮุ้ง” แห่งนี้มีฮุ้งกินคน นางปทุมมาหรือนางกองคำเคยเป็นธิดากษัตริย์เมืองนี้และเรื่องสี่ยอมกุมารซึ่ง เป็นละครวิทยุ แพร่หลายเป็นที่นิยมทั่วประเทศ เมืองโบราณเวียงเชียงรุ้ง หรือเวียงฮุ้ง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลาวห่าง ในบ้านห้วยเคียน หมู่ ๑๐ ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒๒ กิโลเมตรอยู่ห่างจากทางหลวง เชียงราย – บ้านเหล่า แยกไปทางซ้ายมือจากหมู่บ้านไปอีก ๑,๕๐๐ เมตร

การค้นพบ

        เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ปลัดอำเภอเวียงชัย นายโกเมศ ขุนศรี พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเคียนชาวบ้านได้เดินตรวจงานโครงการสร้างงานในชนบท ได้พบที่ดินลักษณะเป็นเนินสูง ชาวบ้านเรียกเวียงฮุ่ง ซึ่งเป็นเมืองโบราณมานานแล้ว คณะได้เดินสำรวจบริเวณเมืองดังกล่าว ซึ่งยังมีซากปรักหักพังของวัตถุโบราณปรากฏอยู่ เช่นซากเจดีย์ พระพุทธรูปหิน กองอิฐ หิน โอ่ง ไห ถ้วยชาม เสาหินและใบเสมา เมืองนี้มีความยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ ๘ ถึง ๙ ไร่ มีค่ายคูเมืองถึงสามชั้น มีป้อมและหอรบหรือหอสังเกตการณ์อยู่เรียงราย ชัยภูมิที่ตั้งของเมืองเป็นเนินสูง หากมองจากที่สูงจะสามารถมองได้โดยรอบ สามารถมองเห็นอำเภอพาน อำเภอแม่สาย แม่จัน เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง ดอยหลวงและอำเภอเมือง เมืองโบราณแห่งนี้มีการค้นพบมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมีการสำรวจของปลัดอำเภอเวียงชัยโกเมศ ขุนศรี (ปัจจุบัน สุเมธโสภิกขุ) และกรมศิลปากร จากนั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ไว้ทั้งหมด ๕๐๘ ไร่เป็นวนอุทยานประวัติศาสตร์เวียงเชียงรุ้ง ได้มีการสร้างวัด สิ่งปลูกสร้าง และยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ใช้ชื่อว่า วัดเวียงเชียงรุ้ง บนพื้นที่ ๕๐ ไร่ เมื่อวันที่๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ ต่อมาทางราชการได้นำชื่อไปตั้งเป็นชื่ออำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ลักษณะภูมิประเทศ

         เมืองโบราณเวียงเชียงรุ้งหรือเวียงฮุ้งมีลักษณะเป็นเนินสูงอยู่กลางทุ่งนา มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ตรงกลางเหมือนหลังเต่าเมื่ออยู่บนที่สูงจะสามารถมองเห็นได้รอบทิศมีสิ่งชี้ บอกให้ทราบว่า เป็นเมืองโบราณให้เห็นอย่างชัดแจ้ง เช่น ป้อม คู ประตู หอรบ โดยเฉพาะคูเมือง มีถึง 3 ชั้น ชั้นในติดกับกำแพงเมือง มีคู ล้อมรอบเป็นวงแหวน กว้าง 14 เมตร ลึก 3 เมตรยาวรอบเมืองประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ เรียกว่า “ร่องทราย” คูชั้นกลางห่างจากคูชั้นในประมาณ 50 เมตรกว้าง 30 เมตร ลึก 5-7 เมตร ยาวรอบเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกว่า “ฮ่องลึก” ถัดมาเป็นคูเมือง ชั้น 3 อยู่รอบนอกสุด ห่างจากร่องลึก 182 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 2 เมตรยาว 2 กิโลเมตร เรียกว่า “ฮ่องจิก” บนเนินของตัวเมืองยังมีคูเมืองอีกชั้นหนึ่ง กว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร โค้งเป็นรูปวงกลม บริเวณตัวเมืองมีกองอิฐก้อนขนาดใหญ่กองอยู่ในลักษณะเป็นฐานโบสถ์และฐาน เจดีย์ ปรากฏให้เห็นอยู่ 3 แห่ง แต่ละแห่งมีพระพุทธรูปสร้างด้วยหินทราย นอกจากนี้ยังพบโอ่ง ไห ถ้วย ชาม เครื่องมือสมัยหิน เครื่องประดับมีอยู่ทั่วไปจำนวนมาก ส่วนป้อม หอรบ มีตามแนวกำแพงดินเป็นระยะมีขนาดใหญ่ เล็ก สลับกันไป ตรงไหนเป็นประตูเมืองจะมีป้อมอีกชั้นหนึ่งอยู่ตรงแนวกลางประตูรวมเป็น3 จุดเหมือนก้อนเสาทางทิศตะวันตก ใช้แม่น้ำลาวห่าง เป็นคูเมืองส่วนหนึ่ง และมีประตูเมืองลงสู่แม่น้ำด้วยประตูเมืองมีอยู่ทั้ง 4 ทิศ

สถานที่ท่องเที่ยววนอุทยานห้วยแม่สัก

พฤศจิกายน 23, 2010 1 ความเห็น

 

ข้อมูลทั่วไป
วนอุทยานห้วยแม่สัก อยู่ในท้องที่บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา มีเนื้อที่ประมาณ 2,800 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545

ลักษณะภูมิประเทศ
บริเวณวนอุทยานห้วยแม่สักเป็นภูเขาวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้-ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 460-963 เมตร มีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ประมาณ 30 % มีลำห้วยแม่สักเป็นห้วยขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกห้วยแม่สัก ซึ่งไหลผ่านกลางพื้นที่

พืชพรรณและสัตว์ป่า
วนอุทยานห้วยแม่สักเป็นป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ้นอยู่ สภาพป่าเป็นบริเวณน้ำตกห้วยสักยังอุดมสมบูรณ์แต่ในบริเวณอื่นไม่ค่อยสมบูรณ์เนื่องจากในอดีตเคยถูกบุกรุก ปัจจุบันป่าเริ่มฟื้นตัว มีพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ตะแบกเกรียบ สัก กระท่อมหมู เลี่ยน เติม ไม้พื้นล่างเป็นพวกไผ่ กล้วยป่า ผักคราด หญ้าคา สาบเสือ กลอย หญ้าคมบาง บอน และเฟิร์น

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ กระต่ายป่า อ้นเล็ก กระจ้อน กระแต พังพอน ไก่ป่านกกระปูด นกเขาเปล้า นกกางเขนดง นกปรอดหัวโขน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลานและปลาชนิดต่างๆ

วนอุทยานห้วยแม่สัก
เป็นน้ำตกสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 480 เมตร เป็นน้ำตกซึ่งมีชื่อว่า น้ำตกห้วยแม่สักมีชั้นเดียวขนาดเล็กสูงประมาณ 15 เมตร มีน้ำไหลตลอดปีรอบ ๆ น้ำตกเป็นป่าที่สมบูรณ์ร่มรื่น และมีทิวทัศน์งดงาม

สถานที่ติดต่อ
วนอุทยานห้วยแม่สัก
ต.ทุ่งก่อ อ. กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 57210
โทรศัพท์ 0 5371 4914 โทรสาร 0 5374 4961

การเดินทาง
เดินทางโดยรถยนต์ เดินทางจากอำเภอเมืองเชียงรายผ่านอำเภอเวียงชัยถึงบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 ระยะทาง 34 กิโลเมตร แล้วเดินไปทางทิศใต้ถึงบ้านน้ำตกพัฒนา ตามถนนกรมโยธาธิการสายบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ระยะทาง 6 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปอีก 2 กิโลเมตร ก็จะถึงวนฯ ถนนเป็นดินลูกรัง

สิ่งที่น่าแปลกของชาวเชียงรุ้ง

กล้วยเครือเดียวกันมีสองสี

มันแปลกอีกแล้วครับท่าน
กล้วยต้นนี้ออกลูกมาบนเครือเดียวกันมีสองสีคือสีน้ำตาลเข้ม กับสีเขียว ไม่รู้ตอนสุกจะสีอะไร เดาไม่ออก นับลูกก็ไม่ชัดเพราะต้นมันสูง ไม่งั้นเก็งเลขเด็ดได้อีกหลายตัวทีเดียว อ้าวใครสนใจอยากดูก็ไปที่ สุดซอยหนึ่งบ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ต.ทุงก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (อยู่ในเขตเทศบาล)จังหวัดเชียงราย ได้ ช้าเดี๋ยวเจ้าของตัดมาทำกล้วยบวชชีเสียก่อนนะ จะบอกให้

 

 

 

 

ฤาษีกับต้นขนุน

ต้นขนุนแปลก
มีข่าวลือกันให้ดังว่าที่บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งมีต้นขนุนปลาดเปลือกที่โคนต้นมีการหลุดออกและมีภาพคล้ายฤาษี ติดอยู่ดังภาพ ก็มีสถานีโทรทัศน์นำไปทำสะเก็ดข่าวออกดังไปทั่วประเทศ ลำลือกันมากมีคนมาดูวันละหลายร้อยรายสร้างรายได้ให้ชุมชน และเจ้าของบ้านเป็นแหล่งชุมนุมนักแสวงโชคหลั่งไหลกันมาเที่ยวดู เลขเด็ดกัน ลือกันไปอีกว่ารางวัลที่หนึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีคนในเวียงเชียงรุ้งถูกกันอีกครั้ง โอ..มายกอด
ข้างๆต้นขนุนด้วยความหวังดีของเจ้าของบ้านและผู้รู้ก็มีป้ายประกาศชี้แจงว่าเป็นปรากฎการธรรมชาติอย่างมงายให้ใช้วิจารณญานในการดูและคิดเหตุผล ก็เข้าท่าดี ดอกไม้ธูปเทียนที่เตรียมไว้ก็บริการฟรีนะ เขามีตู้บริจาคอยู่ ก็แนะนำเจ้าของบ้านให้นำฝากธนาคารไว้ เดี๋ยวมีคนมาแอบยกไปจะเสียใจ

สถานที่น่าสนใจของอำเภอเชียงรุ้ง